Primera Setmana!

La primera setmana va ser de presentació i coneixement del projecte i encàrrec
Primerament, la Marushka (la fundadora del festival nou pop) ens va presentar el projecte del festival i vàrem anar

a veure les instal·lacions. Posteriorment vam debatre sobre l’espai i les necessitats del festival.
La mateixa setmana vam tenir el luxe d’anar a l’exposició de Brian Eno, un compositor de música electrònica i espais visuals, per fixar-nos en l’ambient que havia creat amb llums, colors i música, relacionant el món del so amb el món visual. De guia vam tenir el comissari de l’exposició, en Lluis Nacenta. L’ambient i la música ens produïa tranquil·litat. Depenent de l’espai variaven les nostres sensacions.